/pl/zawody/kalendarz

Informujemy, iż w dniu 28.06.2019 w KJ Leśna Wola odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Jeździeckiego o godz. 18:00.