/pl/zawody/kalendarz

 tutaj do pobrania wytyczne PZJ w sprawie organizacji zawodów jezdzieckich w czasie epidemii :