/pl/zawody/kalendarz
KALENDARZ  2022
Podkarpackiego Związku Jeździeckiego
 
08-10.04.2022 B-skoki ZR+ZT Glinik Zaborowski
22-24.04.2022 B-skoki ZO*+ZR Leśna Wola
29.04-01.05.2022 B-skoki ZR+ZT Glinik Zaborowski
07-08.05.2022 A-ujeżdżenie+B-skoki ZR+ZT Zabajka
08.05.2022 F- Sportowe Rajdy Konne ZR+ZT
Łopuszka Mała
k. Kańczugi
 14-15.05.2022 B-skoki  ZR+ZT   Wierzawice
20-22.05.2022 B-skoki ZR+ZT Glinik Zaborowski
27-29.05.2022 B-skoki ZO*+ZR Leśna Wola
03-05.06.2022  B-skoki  ZR+ZT   Glinik Zaborowski
05.06.2022 F- Sportowe Rajdy Konne ZR+ZT Łopuszka Mała k.Kańczugi
11-12.06.2022 B-skoki ZR-B -> elimin. OOM Glinik Zaborowski
11-12.06.2022 A-ujeżdżenie+B-skoki ZR+ZT Zabajka
18-19.06.2022 B-skoki ZR+ZT Leśna Wola
01-03.07.2022 B-Skoki ZO*+ZR Leśna Wola
01-03.07.2022 B-skoki ZR+ZT Wierzawice
08-09.07.2022 A-ujeżdżenie ZR+ZT Zabajka
09-10.07.2022 B-skoki ZR+ZT Zabajka
15-17.07.2022 B-skoki ZR+ZT Glinik Zaborowski
29-31.07.2022 B-skoki ZO*+ZR Leśna Wola
05-07.05.2022 B-skoki ZR+ZT Wierzawice
 05-06.08.2022 A-ujeżdżenie  ZR+ZT   Zabajka
06-07.08.2022 B-skoki ZR+ZT Zabajka
19-21.08.2022 B-skoki ZR+ZT Glinik Zaborowski
02-04.09.2022 B-skoki ZO*+ZR Leśna Wola
03-04.09.2022
A-ujeżdżenie
Mistrzostwa Podkarpacia
ZR+ZT Zabajka
10-11.09.2022 B-skoki ZR+ZT Wierzawice
10-11.09.2022 b-skoki ZR+ZT Zabajka
09-11.09.2022
D-powożenie
Mistrzosktwa Podparpacia
ZR-D+ZT-D
Kielanówka
(KJ Kresy)
16-18.09.2022  B-skoki  ZR+ZT   Glinik Zaborowski
 01-02.10.2022 B-skoki  ZR+ZT   Glinik Zaborowski Mistrostwa Podkarpacia
2.10.2022 F- sportowe rajdy konne ZR-+Zt
Łopuszka Mała
k. Kańczugi
 15-16.10.2022 B-skoki   ZR+ZT  Wierzawice
  
ZR - zawody regionalne                                                                                A - ujeżdżenie
ZR + ZT - zawody regionalne zawierające konkursy towarzyskie                B - skoki
ZO - zawody ogólnopolskie                                                                           C - WKKW
H - zawody halowe                                                                                        D -  powożenie
MO - mistrostwa okręgu                                                                                F - sportowe rajdy konne
 
 Informujemy, że terminy zawodów ustalane  są  przez organizatorów imprez jeździeckich.
Podkarpacki Związek Jeździecki zatwierdza kalendarz, obsady sędziowskie oraz propozycje zawodów.
Wszelkie ewentualne propozycje zamiany terminów organizatorzy zgłaszają do Pdk.Z.J.

   20-21.08.2022 - Złota Podkova Stropkov