/pl/zawody/kalendarz
KALENDARZ  2024
Podkarpackiego Związku Jeździeckiego
 
06-07.04.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
12-14.04.2024 B CSI Glinik Zaborowski
26-28.04.2024 B ZO+ZR Leśna Wola
01-03.05.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
10-11.05.2024 A ZR+ZT Zabajka
11-12.05.2024 B ZR+ZT Zabajka
24-26.05.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
25.05.2024 D ZR+ZT Kresy
07-08.06.2024 A ZR+ZT Zabajka odwołane
08-09.06.2024 B ZR+ZT Zabajka
08-09.06.2024 A ZR+ZT Wydrza
14-16.06.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
29.06.2024 D ZR+ZT Kresy
05-07.07.2024  B ZR+ZT Equistro Wierzawice
05-07.07.2024 ? B ZR+ZT Leśna Wola
12-14.07.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
19-20.07.2024 A ZR+ZT Zabajka
20-21.07.2024 B ZR+ZT Zabajka
26-28.07.2024 B ZO+ZR Leśna Wola
02-04.08.2024 MO-B ZR+ZT Glinik Zaborowski
09-10.08.2024 A ZR+ZT Zabajka
10-11.08.2024 B ZR+ZT Zabajka
24-25.08.2024 B ZR+ZT
Zabajka memoriał
W. Koryla
30.08-01.09.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
31.08-01.09.2024 A MPA Wydrza
30.08-01.09.2024 ? D MPD Kresy
06-08.09.2024 B ZO+ZR Leśna Wola
13-14.09.2024 A ZR+ZT Zabajka
14-15.09.2024 B ZR+ZT Zabajka
20-22.09.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
27-29.09.2024 B ZR+ZT Leśna Wola
28.09.2024 D ZR+ZT Kresy
05-06.10.2024 B ZR+ZT Glinik Zaborowski
 
ZR - zawody regionalne                                                                                A - ujeżdżenie
ZR + ZT - zawody regionalne zawierające konkursy towarzyskie                B - skoki
ZO - zawody ogólnopolskie                                                                           C - WKKW
H - zawody halowe                                                                                        D -  powożenie
MO - mistrostwa okręgu                                                                                F - sportowe rajdy konne
 
 Informujemy, że terminy zawodów ustalane  są  przez organizatorów imprez jeździeckich.
Podkarpacki Związek Jeździecki zatwierdza kalendarz, obsady sędziowskie oraz propozycje zawodów.
Wszelkie ewentualne propozycje zamiany terminów organizatorzy zgłaszają do Pdk.Z.J.