/pl/zawody/kalendarz
 Regulamin Mistrzostw Podkarpacia:
F - sportowe rajdy konne (w tym amatorów tutaj)
   
           Propozycje  ZAWODÓW w 2024 r. :
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT -> 06-07.04.2024 tutaj
Glinik Zaborowski CSI-B      -> 12-14.04.2024 tutaj
Leśna Wola  ZR-B+ZT ->26-28.04.2024 tutaj przy ZO*-B
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT  -> 01- 03.05.2024  tutaj
Zabajka ZT-A  -> 10-11.02.2024  ODWOŁANE
Zabajka ZR-B+ZT -> 11-12,05.2024 tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT -> 24-06.05.2024  tutaj
Racławówka  ZK-D  -> 25.05.2024 tutaj
Zabajka  ZR-B+ZT -> 08-09.06.2024 tutaj
Wydrza   ZR-A+ZT -> 08-09.06.2024  tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT ->14-16.06.2024   tutaj
Racławówka ZK-D -> 29.06.2024 tutaj
Wierzawice ZR-B+ZT -> 05-07.07.2024  tutaj  ODWOŁANE
Leśna Wola ZR-B+ZT  -> 06-07.07.2024  tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 12-14.07.2024 tutaj ; a tutaj regulamin GP
Zabajka ZR-B+ZT  -> 20-21.07.2024 tutaj
Leśna Wola ZR-B+ZT  -> 26-28.07.2024  tutaj
 
 
          Propozycje  ZAWODÓW w 2023 r. :
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT -> 14-16.04.2023 tutaj
Leśna Wola          ZR-B+ZT- ->  28-30.04.2023 tutaj przy ZO-B*
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT ->   5 - 7.05.2023 tutaj
Zabajka                 ZR-A+ZT -> 13-14.05.2023 tutaj
Zabajka                 ZR-B+ZT  -> 13.14.05.2023 tutaj
Wydrza                 ZR-A+ZT  ->   21.05.2023    tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT ->   26-28.05.2023 tutaj
Zabajka                 ZR-A +ZT -> 03-04.06.2023  tuta
Zabajka                 ZR-B+ZT  -> 03-04.06.2023 tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT  -> 09-11.06.2023 tutaj,  regulamin GPDz i GPA
Zabajka                 ZR-A+ZT   ->30.06-01.07.2023 tutaj
Zabajka                 ZR-B+ZT   -> 01-02.06.2023  tutaj
Leśna Wola           ZR-B+ZT  -> 03-04.07.2023 tutaj
Leśna Wola           ZR-B+ZT  -> 27-30.07.2023  tutaj przy ZO-B*
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT   -> 14-16.07.2023  tutaj
Zabajka                 ZR-A+ZT    -> 04-05.08.2023 tutaj
Zabajka                 ZR-B+ZT   -> 05-06.08.2023 tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT   -> 18-20.08.2023 tutaj 
Racławówka          ZR-D         -> 26.- 27.08.2023 tutaj Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu 
                                                                              Regulamin     -"-
Leśna Wola           ZR-B+ZT  -> 01-03.09.2023  tutaj przy ZO-B*
Zabajka                 ZR-B+ZT   -> 02-03.09.2023 tutaj
Racławówka          ZR-D+ZT   -> 03.09.2023 tutaj Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu
                                                                        Regulamin     -"-
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT   -> 15-16.09.2023 tutaj  XV memoriał mjr Dobrzańskiego Hubala
Zabajka                 ZR-A+ZT    -> 09-10.09.2023 tutaj
Leśna Wola           ZR-B+ZT    -> 29.09-01.10.2023 tutaj  Mistrzostwa  Podkarpacia w skokach.
Glinik Zaborowski  ZR-B+ZT    -> 07-08.10.2023  tutaj
 Racławówka         ZR-D+ZT    -> 28.10.2023 tutaj
Stubno                   ZT-B         -> 25-26.11.2023 tutaj 
 
PROPOZYCJE zawodów 2022 r. 
Glinik Zaborowski   ZR+ZT B     8-10.04.2022 tutaj
Leśna Wola              ZR-B          22-24.04.2022 tutaj
Glinik Zaborowski   ZR+ZT B     29.04-01.05.2022 tutaj 
Zabajka                  ZR+ZT B      7-8.05.2022 tutaj
Zabajka                  ZR+ZT A      7-8.05.2022 tutaj
Łopuszka Mała       ZR-F+ZT      8.05.2022   tutaj
Glinik Zaborowski   ZR-B+ZT      20-22.05.2022 tutaj
Leśna Wola              ZR-B           26-29.05.2022 tutaj
Glinik Zaborowski   ZR-B+ZT      03-05.06.2022 tutaj
Łopuszka Mała        ZR-F+ZT     05.06.2022  tutaj
Glinik Zaborowski   ZR-B+ZT     10-12.06.2022 tutaj    - eliminacje do OOM
Zabajka                  ZR-A+ZT     11-12.06.2022  tutaj
Zabajka                  ZR-B+ZT     11-12.06.2022  tutaj  
Leśna Wola            ZR-B+ZT      18-19.06.2022 tutaj  odwołane
Wierzawice             ZR-B+ZT      01-03.07.2022 tutaj  odwołane
Leśna Wola            ZR-B             01-03.07.2022 tutaj
Zabajka                   ZR-A+ZT     08-09.07.2022 tutaj
Zabajka                  ZR-B+ZT      09-10.07.2022  tutaj  
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT       15-17.07.2022  tutaj
Leśna Wola            ZR-B             29-31.07.2022 tutaj
Zabajka                  ZR-A+ZT       05-06.08.2022  tutaj
Zabajka                  ZR-B+ZT       06-07.08.2022 tutaj
Glinik Zaborowski  ZR-B+ZT       19-21.08.2022 tutaj
Łopuszka Mała       ZR-F+ZT            02.10.2022 tutaj
Leśna Wola            ZR-B               02-04.09.2022  tutaj przy ZO-B
Zabajka                   ZR-A+ZT       03-04.09.2022 tutaj -> Mistrzostwa Podkaracia w ujeżdżeniu  
Zabajka                    ZR-B+ZT        10-11.09.2022 tutaj
Racławówka   ZR-D+ZT 11.09.2022 tutaj prop. tutaj regul. ->Mistrzostwa Podkarpacia w powożeniu
Glinik Zaborowski   ZR-B+ZT    16-18.09.2022  tutaj  -> XIV memoriał mjr. Dobrzańskiego Hubala
Glinik Zaborowski  ZR-B+ZT      01-02.10.2022 tutaj   -> Mistrzostwa Podkarpacia w skokach
 
PROPOZYCJE zawodów 2021 r. :
 
Leśna Wola  ZR-B 23-25.04.2021 tutaj przy ZO
Leśna Wola ZR-B+ZT 30.04-02.05.2021 tutaj
Zabajka   ZR+ZT-B + ZR-A+ZT  08-09.05.2021  tutaj    
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 21-23.05.2021 tutaj
Leśna Wola  ZR-B 28-30.05.2021  tutaj  -  rozgrywane przy ZO-B1*
Glinik Zabrowski ZR-B+ZT 18-20.06.2021  tutaj
Leśna Wola ZR-B+ZT 02-04.07.2021 tutaj  -  rozgrywane przy ZO-B1*
Zabajka ZR-A+ZT oraz ZT-B  9-11.07.2021 tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 23-25.07.2021 tutaj - FINAŁ Grand Prix Dzieci i Amatorów
Leśna Wola ZR-B 30.07 - 01.08.2021 tutaj   -  rozgrywane przy ZO-B1*
Zabajka   ZT-B   07-08.08.2021   tutaj 
Glinik Zaborowski ZR+ZT B 20-22.08.2021 tutaj 
Zabajka ZR-F+ZT 27-28.08.2021 tutaj
Leśna Wola ZR-B  27-29.08.2021 tutaj
Zabajka ZR-A+ZT 04-05.09.2021  tutaj -> Mistrzostwa Podkarpacia w ujeżdżeniu
                    ZT-B  04-05.09.2021  tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 17-19.09.2021 tutaj ->XIII memoriał mjr HUBALA
Kresy ZR-D+ZT 17-19.09.2021  tutaj  -> Mistrzostwa Podkarpacia w powożeniu a tu programplaka      Leśna Wola ZR-B+ZT 24-26.09.2-21 tutaj  Mistrzostwa Podkarpacia w skokach
Zabajka ZR-F+ZT 24.25.09.2021 tutaj   Mistrzostwa Podkarpacia w Sport. Rajdach Konnych
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 02-03.10.2021 tutaj
Zabajka ZR-B+ZT 09-10-10-2021 tutaj     ODWOŁANE !!
 
                                                     
 
PROPOZYCJE zawodów 2020:
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT  03-05.04.2020 tutaj  -> odwołane
Glinik Zaborowski  ZR-B+ZT 17-19.04.2020 tutaj -> CSN  -> odwołane
wytyczne  PZJ organizowania zawodów podczas epidemii: 
Zabajka ZT-A i B  13-14.06.2020 tutaj A, tutaj  B -> przeniesione na 27-28.06.2010
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 19-21.06.2020   tutaj
Zabajka ZT-A i B 27-28.06.2020 - -> propozycje  jak z 13-14.06.2020 -  -aktualne - tylko zmiana daty
Leśna Wola  ZR-B  03-05.07.2020    tutaj
Kielce ZR-B+T   04 - 05..07.2020  tutaj     -> elimn. OOM (Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży)
Glinik Zaborowski ZR-B17-19.07.2020 tutaj
Leśna Wola  30.07-02.08.2020  ZO-B  tutaj i ZR-B  przy ZO Tutaj
Glinik, Zaborowski ZR-B+T 07-09.08.2020 tutaj , regulamin rozgrywek GP 2020
Zabajka ZT-A i B 08-09.08.2020 - tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 21-23.08.2020  tutaj 
Leśna Wola 28.08-30.08.2020 tutaj 
Racławówka  ZR-A+ZT  05-06.09.2020  tutaj  -> Mistrzostwa Podkarpacia w ujeżdżeniu
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 18-20.09.2020  tutaj  ->XII memoriał mjr  Dobrańskiego "Hubala" 
Racławówka ZT-D  19-20.09.2020 tutaj  -> Mistrzostwa Podkarpacia w powożeniu a tutaj regulamin
Leśna Wola ZR-V+ZT 25-27.09.2020 tutaj -> Mistrzostwa Podk. w Skokach przez Przeszkody
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 10-11.10.2020 tutaj XIV mamoriał mjr.. Dobrzańskiego Hunbala
 
PROPOZYCJE zawodów 2019
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 12-14.04.2019  tutaj  ->+ ZO -> V memoriał Prez. RP Lecha Kaczyńskiego
Leśna Wola ZR-B 26-28.04.2019  tutaj  -> rozgrywane przy ZO-B
Zabajka ZR-F+ZT 26-27.04.2019  tutaj
L.eśna Wola ZR-B 10-12.05.2019  tutaj  -> rozgrywane przy ZO-B
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 30.04-01.05.2019 tutaj , regulamin rozgrytwek GP 2019
Leśna Wola ZR-B 10-12.05.2019 tutaj  -> rozgrywane przy ZO-B
Pustków ZR-B+ZT 25-26.05.2019 tutaj
Racławówka ZR-D+ZT w powożeniu 05-06.07.2019 tutaj + Mistrzostwa w powożeniu 06.07.2019 tutaj
Leśna Wola ZR-B 05-07.07.2019 tutaj -> rozgrywane przy ZO-B
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 07-09.06.2019  tutaj
Zabajka ZR-B+ZT 15-16.06.2019 tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B  24-26.06.2019 tutaj -> eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzierzy
Glinik Zaborowski ZR-B  02-03.07.2019 tutaj -> Finał GP Dzieci i Amatorów
Glinik Zaborowski 12-14.07.2019 ZR-B+ZT tutaj
Leśna Wola ZR-B 26-28.07.2019 tutaj -> rozgrywane przy ZO-B
Zabajka 10-11.08.2019  ujeżdżenie ZR-A+ZTtutaj i skoki ZR-B+ZT tutaj
Glinik Zaborowski 23-25.08.2019 ZR-B+ZT tutaj -> Finał GP Dzieci i Amatorów
Leśna Wola ZR-B 30.08-01.09.2019 tutaj -> rozgrywane przy ZO-B
Racławówka ZR-A+ZT  7-8.09.2019  tutaj  -> Mistrzostwa Podkarpacia w ujeżdżeniu
Zabajka ZR_B+ZT 14-15.09.2019 tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B 20-22.09.2019 tutaj ->  przy ZO-B  ->XI memoriał mjr HUBALA
Glinik Zaborowski ZR-B 5-6.10.2019 tutaj
 
 
 -
 
P.ROPOZYCJE zawodów 2018
Stubno ZR+T-B   24-25.02.2018 tutaj ->halowy Puchar Stubna 2017/2018 ->odwołane 
Stubno ZR+T-B   17-18.03.2018 tutaj ->halowy Puchar Stubna 2017/2018
Zabajka ZR-B+ZT 24-25.03.2018 tutaj - Finał WniterZabajka CUP 2017/2018
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT  7- 8.04.2018 tutaj regulamin Grand Prix Amatorów i Dzieci tutaj
Glinik Zaborowski ZR-B_ZT 20-22.04.2018 tutaj  ->+ ZO -> IV memoriał Prez. RP Lecha Kaczyńskiego
Szczutków   ZR-F+ZT  5 - 6.05.2017 tutaj ->Sportowe Rajdy Konne -> odwołane
Leśna Wola ZR-B 18-20.05.2018 tutaj -> rozgrywane przy ZO-B
Pustków ZR-A+ZT 02-03.06.2018  tutaj  -
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT  9-10.06.2018 tutaj
Zabajka ZR-B+ZT 23-24.06.2018  tutaj a tutaj regulamin Zabajka CUP 2018
Leśna Wola ZR-B 29.06-01.07.2018 tutaj ->rozgrywane przy ZO-B
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT  3-4.07.2018 tutaj >finał Grand Prix Amatorów i Dzieci
Zabajka ZR-B+ZT  14-15.07.2018 tutaj ->Zabajka CUP II elimin.
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 20-22.07.2018 tutaj
Leśna Wola 27-29.07.2018 ZR-B tutaj -> przy rozgrywanych  ZO-B
Racławówka ZR-A+ZT 4.08.2018 tutaj -> Kresy Dressage CUP regulamin tutaj
Zabajka ZR-B+ZT 04-05.08.2018  tutaj  -> III elimin. Zabajka CUP
Glinik Zaborowski  ZR-B+ZT 07-08.08.2018   tutaj
Radruż  ZR-F+ZT 17-18.08.2018  tutaj
Pustków ZR-A+ZT 18-19.08.2018 tutaj -> Mistrzostwa Okręgu w ujeżdzęniu  -> odwołane
Glinik Zaborowski ZR-B+ZT 24-26.08.2018 tutaj -> Mistrzostwa Okręgu  w skokach
Leśna Wola ZR-B 31.08-2.09.2018 tutaj -> przy rozgrywanych ZO-B
Racławówka ZR-A+ZT   09..09.2018  tutaj  ->KRESY DRESSAGE CUP’ 2018  II elimin.
Racławówka ZR-A+ZT 22 - 23.09.2018  tutaj ->Mistrostwa Podkapracia w ujeżdżeniu
Zabajka ZR-B+ZT 8 - 9.09.2018  tutaj -> Zabajca CUP 2018
Racławówka ZK-D      7.10.2018 tutaj  zawody  krajowe w powożeniu
Racławówka MPdk-D 7.10.2018  tutaj  Mistrostwa Podkarpacia w powożeniu   
                                                                      regulamin rozgrwania MPdkZJ-D   
Glinik Zaborowski ZR-B 21-23.09.2018  tutaj  przy ZO-B -> X Memoriał mjr Hubala
Szczutków ZR-F+ZT 28-29.09.2018  tutaj ->  Mistrzostwa Podkarpacia w sportowych rajdach konnych
Racławówka ZR-A=ZT 06.10.2018  tutaj  -> Kresy Dressage CUP'2018 
Zabajka   ZR-B+ZT  8 - 9.12.2018 tutaj ->Winter Zabajka CUP 2018/19   -> odwołane
                                    
 
PROPOZYCJE zawodów 2017
Stubno ZR+T-B   11-12.02.2017 tutaj ->halowy Puchar Stubna
Zabajka ZR+T-B  11-12.02.2017 tutaj   - odwołane
Zabajka ZR+T-B   11-12.03.2017 tutaj   - finał "Winter Zabajka CUP 2016/2017" 
Stubno ZR+T-B   18-19.03.2017 tutaj ->halowy Puchar Stubna
Glinik Zaborowski ZR+ZT-B  8 - 9.04.2017 tutaj -> I kwalif. OPP 2017
Glinik Zaborowski ZO-B  21-23.04.2017 tutaj -> rozgrywane przy ZO -> ZR+T-B tutaj
Leśna Wola ZO-B 28-30.04.2017  tutaj oraz  rozgrywane przy ZO -> ZR-B &