/pl/zawody/kalendarz
PODKARPACKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
            ul. Brylantowa 14
          36-060 Głogów Młp.
 
e-mail: pka.wzj@gmail.com
 
Dyżur telefoniczny dwa dni w tygodniu:
poniedziałek godz. 17.00-19.00: Małgorzata Mastalerczyk 605-599-872
wtorek 17.00-19.00: Agnieszka Kloc 517-758-964
 
NIP 813-310-31-63; REGON 001233373
 
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp.
17 9159 0000 2001 0010 4375 0001

Zarząd:
Agnieszka Kloc - Prezes: e-mail: pka.wzj@gmail.com; tel. 517-758-964
Robert Uchwat - Wiceprezes: e-mail: robert@uchwatteam.pl
Małgorzata Mastalerczyk - Skarbnik: e-mail: mamastalerczyk@wp.pl; tel. 605-599-872
Aleksandra Cebulak - członek
Joanna Cebulak - członek
Weronika Nidecka - członek
Tomasz Plewa - członek
 
Strona www: Aleksander Cyran: e:mail: alekcyran@hoga.pl, tel. 602-374-001
 
Komisja Rewizyjna:
Ryszard Tęcza - Przewodniczący
Mateusz Chojnowskil - członek
Wiesław Kozak - członek
 
 
Wojewódzki Koordynator Szkolenia Jeździeckiego:
Arkadiusz Jaźwa - 602-764-939
Zastępca: Robert Uchwat - 782-255-575
 
Kolegium Sędziów:
Małgorzata Mastalerczyk - Przewodniczący: e-mail: mamastalerczyk@wp.pl; tel. 605-599-872
Bożena Gnacy - członek
Wiesław Kozak - członek
Paweł Malinowski - członek
Beata Winiarska - członek