/pl/zawody/kalendarz
SKŁAD KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

Małgorzata Mastalerczyk
Przewodniczący
e-mail: mamastalerczyk@wp.pl
tel. 605-599-872
Ewa Brodecka-Nykiel
członek
Bożena Gnacy 
członek
Magdalena Kryczka
członek
Aleksander Cyran
członek
 

Kalendarz zawodów  oraz obsady sędziowskie proponowane są przez organizatorów zawodów. Podkarpacki Związek Jeździecki zatwierdza kalendarz, w uzgodnieniu z Kolegium Sędziów, zatwierdza również składy sędziowskie oraz propozycje zawodów. Każdy organizator może dokonać zmian dotyczących swoich zawodów,  po zgłoszeniu  do  Pdk.Z.J. i uzyskaniu akceptacji.

Uchwały K.S. z 13.06.2022 w spr. zatwierdzania propozycji i  składu komisji sędz. na ZR  a tu komunikat w sprawie zmian osób oficjalnych na zawodach